Start

Dział Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą (DPMiWzZ) Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi jest jednostką dbającą o rozwój współpracy międzynarodowej oraz promowanie wizerunku naszej Uczelni poza granicami kraju.

W ramach działu działają dwie sekcje: jedna zajmuje się projektami międzynawowymi, druga programem Erasmus+ w AHE. Głównym obszarem działalności sekcji zajmującej się programem Erasmus+ jest pomaganie wykładowcom i studentom AHE we wszelkich procedurach administracyjnych związanych z wyjazdami do uczelni partnerskich w krajach Unii Europejskiej oraz Turcji. Już kilkuset studentów i kilkudziesięciu wykładowców AHE miało okazję zdobyć wiedzę i nowe doświadczenia na najlepszych uniwersytetach europejskich oraz poznać obyczaje i tradycje państw, które odwiedzili.

Biuro Erasmus+ zaprasza wszystkich zainteresowanych stypendium zagranicznym od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.30 w budynku „K” przy ul. Sterlinga 26 (pokój K126, I piętro).

Pytanie można kierować również na nasze adresy e-mail: dwz@ahe.lodz.pl lub erasmus@ahe.lodz.pl oraz telefonicznie +48 42 29 95 727

Zapraszamy!