Start

Dział Projektów Międzynarodowych (DPM) Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi jest jednostką dbającą o rozwój współpracy międzynarodowej oraz promowanie wizerunku naszej Uczelni poza granicami kraju.

W ramach działu wyróżniamy dwie sekcje: jedna zajmuje się projektami współpracy międzynarodowej z innymi instytucjami, druga programem Erasmus+ mobilność. Głównym obszarem działalności sekcji mobilności jest pomaganie wykładowcom, pracownikom administracyjnym i studentom AHE we wszelkich procedurach związanych z wyjazdami zagranicznymi w ramach Programu Erasmus+. Co roku studenci i pracownicy AHE mają okazję zdobyć wiedzę i nowe doświadczenia w zagranicznych instytucjach i uniwersytetach europejskich oraz poznać obyczaje i tradycje innych państw.

Biuro Erasmus+ zaprasza wszystkich zainteresowanych wyjazdem na stypendium zagraniczne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00 do budynku „K” przy ul. Sterlinga 26 (pokój K113, I piętro).

Pytanie można kierować również na adres e-mail: erasmus@ahe.lodz.pl oraz telefonicznie +48 42 29 95 727

Zapraszamy!