Aktualności

Erasmus w AHE w czasie pandemii

Poznajcie trójkę studentów z portugalskiej uczelni Instituto Politécnico da Guarda - Filipe Aguiar, Liliana Baptista i Margarida Ferraz. Szukając nowych doświadczeń, skorzystali z możliwości, jakie daje program Erasmus+. Przylecieli do Łodzi studiować dziennikarstwo i komunikację społeczną na AHE. Nasi goście, po ogłoszeniu stanu epidemii, postanowili pozostać i kontynuować naukę na platformie zdalnego nauczania, dzięki której mogą uczestniczyć w zajęciach całkowicie on-line, co uwiecznili w formie wideo.

Student Programu Erasmus+ z Hiszpanii odbył praktyki w łódzkiej szkole

Studenci Programu Erasmus+ w AHE na kierunku Pedagogika mają możliwość realizacji swoich praktyk w szkole partnerskiej AHE- Międzynarodowej Szkole Podstawowej Edukacji Innowacyjnej (MSPEI). Zapraszamy do obejrzenia filmiku pokazującego tę ciekawą, międzynarodową współpracę. Film został zrealizowany przez praktykanta Programu Erasmus+ z OTH Amberg- Weiden z Niemiec- Fabiana Knoblocha, odbywającego w AHE praktyki z Programu Erasmus+, a bohaterem produkcji jest Josep Antoni Jorge Císcar z Florida Universitaria z Hiszpanii. Dziękujemy naszym studentom i nauczycielom MSPEI, szczególnie Pani Agnieszce Małek i Julii Banaszkiewicz- Włazińskiej za zaangażowanie!

Rekrutacja 2019

Szanowni Państwo!

Dział Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą zaprasza do rekrutacji na wyjazdy zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ mobilność dla pracowników administracyjnych (STT)
i dydaktycznych (STA).

Celem wyjazdu STT w ramach programu Erasmus+ jest doskonalenie przez pracowników administracyjnych umiejętności i  kwalifikacji, ściśle związanych z pracą wykonywaną w AHE, poprzez udział w job shadowing, szkoleniu lub wydarzeniu typu Staff Week w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego lub w innej odpowiedniej organizacji za granicą.

Celem wyjazdu STA jest doskonalenie przez nauczycieli akademickich umiejętności i kwalifikacji, ściśle związanych z pracą wykonywaną w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów w uczelni partnerskiej oraz uczestnictwo w szkoleniach metodycznych.

Wyjazdy można realizować w instytucjach zagranicznych w krajach programu (państwa członkowskie UE oraz Macedonia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z aktualną listą uczelni partnerskich AHE, ofertami wyjazdów na stronie oraz z regulaminami, które precyzują zasady rekrutacji
i finansowania.

Uwaga! W Regulaminach zostały wprowadzone zmiany służące podniesieniu jakości mobilności i zapewnieniu, aby zdobyte umiejętności bezpośrednio wpływały na rozwój uczelni. Prosimy koniecznie zapoznać się z Regulaminami. Zmianie uległy również Formularze Zgłoszeniowe.

Do udziału w programie zapraszamy wszystkich pracowników (etatowych, zatrudnionych na umowę zlecenie, pracowników Wydziałów Zamiejscowych).
Każdy pracownik zakwalifikowany do Programu otrzymuje stypendium zgodnie z Zasadami finansowania dostępnymi na stronie www.eramsusplus.ahe.lodz.pl.

W celu aplikowania na wyjazd należy przesłać Formularz Zgłoszeniowy, Zaproszenie z instytucji zagranicznej oraz Dokument potwierdzający znajomość języka obcego (jeśli kandydat/ka taki posiada).

Uwaga! Wyjazdy z tej rekrutacji muszą zostać zrealizowane do 31.03.2019 r. Rekrutacja na wyjazdy w okresie kwiecień – wrzesień 2020r. zostanie ogłoszona w 1.kwartale 2020r.

Aplikacje przyjmowane będą do 2 grudnia 2019 r. na adres erasmus@ahe.lodz.pl

Wyniki rekrutacji zostaną przekazane aplikującym do 9 grudnia 2019r.

Więcej informacji udzieli Koordynatorka Programu Erasmus+ mobilność- Agnieszka Laskowska:
e-mail: erasmus@ahe.lodz.pl
tel.: 42 299 57 27
pokój: K113 (I piętro, budynek K)

Przed zadaniem pytania zapraszamy na stronę:
https://www.erasmusplus.ahe.lodz.pl/ -> zakładka “Dla pracowników”

Czekamy na Państwa zgłoszenia!

Dział Projektów Międzynarodowych

Rekrutacja uzupełniająca do Programu Erasmus+ dla pracowników AHE

Szanowni Państwo!

W związku z udostępnieniem dla AHE trzech dodatkowych miejsc Dział Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą zaprasza do uzupełniającej rekrutacji na wyjazdy zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ mobilność dla pracowników administracyjnych (STT)
i dydaktycznych (STA).

Celem wyjazdu STT jest udział w szkoleniu, kursie, job shadowingu lub wydarzeniu szkoleniowym typu Staff Week, w zagranicznej uczelni partnerskiej AHE lub innej instytucji, firmie, organizacji zagranicznej z kraju programu (państwa członkowskie UE oraz Macedonia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja). Tematyka szkolenia musi być zbieżna z zakresem obowiązków wykonywanych w AHE i ma przyczynić się do podniesienia umiejętności pracownika w tym zakresie.

Celem wyjazdu STA jest prowadzenie zajęć dla studentów w jednej z uczelni partnerskich (https://erasmusplus.ahe.lodz.pl/pl/node/113) AHE (min. 8h w tygodniu) lub NOWOŚĆ! opcja łączona (min. 4h zajęć + szkolenie metodyczne z zakresu opracowywania programów kształcenia).

Uwaga! Wyjazdy muszą zostać zrealizowane do 30.09.2019 r.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z aktualną listą uczelni partnerskich AHE, ofertami wyjazdów na stronie oraz z regulaminami, które precyzują zasady rekrutacji
i finansowania. Uwaga! Proszę
o korzystanie wyłącznie z dokumentów ze strony https://erasmusplus.ahe.lodz.pl/pl/node/26
Ofert szkoleniowych można szukać również na własną rękę, z wolnego rynku.

Do udziału w programie zapraszamy wszystkich pracowników (etatowych, zatrudnionych na umowę zlecenie, pracowników Wydziałów Zamiejscowych).
Każdy pracownik zakwalifikowany do Programu otrzymuje stypendium zgodnie z Zasadami finansowania dostępnymi na stronie www.eramsusplus.ahe.lodz.pl.

W celu aplikowania na wyjazd należy przesłać Formularz Zgłoszeniowy w dwóch wersjach: wypełniony i podpisany skan ORAZ wypełniony plik w formacie .doc. Dokumenty wypełniamy wyłącznie elektronicznie.

Jeżeli dokładny program szkolenia/ działań nie będzie Państwu znany do czasu upływu terminu składania aplikacji, proszę opisać program ogólnie, a jego uszczegółowienie będzie wymagane na dalszym etapie.

Uwaga! Pierwszeństwo w tej rundzie rekrutacyjnej mają osoby, które nie zgłosiły się bądź nie zakwalifikowały się do wyjazdu w ostatnich dwóch rekrutacjach.

Aplikacje przyjmowane będą do 21 czerwca 2019 r. na adres erasmus@ahe.lodz.pl

Wyniki rekrutacji zostaną przekazane aplikującym do 28 czerwca 2019r.

Więcej informacji udzieli Koordynatorka Programu Erasmus+ mobilność- Agnieszka Laskowska:
e-mail: erasmus@ahe.lodz.pl
tel.: 42 299 57 27
pokój: K126 (I piętro, budynek K)

Przed zadaniem pytania zapraszamy na stronę:
https://www.erasmusplus.ahe.lodz.pl/ -> zakładka “Dla pracowników”

Czekamy na Państwa zgłoszenia!

Dział Projektów Międzynarodowych

Strony