O programie

Erasmus+ stanowi program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.

Program Erasmus+ bez wątpienia to jedna z najlepiej znanych inicjatyw wspólnotowych. Propaguje i wspiera międzynarodową mobilność studentów i pracowników  akademickich. Dzięki programowi uczelnie europejskie biorą udział we wspólnych, międzynarodowych projektach dotyczących kształcenia.

W programie Erasmus+ sektory edukacji i szkoleń oraz sektor młodzieży są realizowane w  trzech kluczowych akcjach:

 • Akcja 1: Mobilność edukacyjna
 • Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk
 • Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu polityk

W ramach Akcji 1: Mobilność edukacyjna są realizowane

 1. wyjazdy studentów:
  • w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni
  • w celu odbycia praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie (w tym wyjazdy absolwentów na praktyki w ciągu 1 roku po ukończeniu studiów)
 2. wyjazdy pracowników uczelni:
  • w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni (kadra dydaktyczna)
  • w celach szkoleniowych (pracownicy administracyjni)

Więcej na temat programu Erasmus+ i działań w ramach poszczególnych Akcji: