Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego

czyli Erasmus Charter for Higher Education jest dokumentem uprawniającym szkoły wyższe do udziału w programie Erasmus+. Stanowi rodzaj certyfikatu umożliwiający uczelni ubieganie się o fundusze na konkretne działania przewidziane programem. Karta Uczelni Erasmusa nadawana jest przez Komisję Europejską na okres wieloletni.

Z przyjemnością informujemy, że Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (Kod Erasmusa: PL LODZ07)otrzymała Erasmus Charter for Higher Education na lata 2021 - 2027 i będzie realizować projekty w ramach nowego unijnego programu Erasmus+. Program Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie przewidziane na lata 2021-2027.

Erasmus Charter