Informacje podstawowe

ERASMUS+ WYJAZDY PRACOWNIKÓW- INFORMACJE PODSTAWOWE
 
WYJAZDY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH (STT):
 • Wyjazd szkoleniowy do uczelni partnerskiej AHE lub innej, wybranej przez pracownika uczelni/ instytucji/ firmie
 • Szkolenie musi trwać min. 2- 5 dni. W uzasadnionych przypadkach można ubiegać się o dłuższy wyjazd
 • Szkolenie może odbyć się w formie: wydarzenia szkoleniowego bądź job shadowing (obserwacji/ uczestnictwa w pracy zagranicznej jednostki/działu)
 • Tematyka szkolenia/ job shadowingu musi pokrywać się z zakresem obowiązków pracownika w AHE oraz podnosić kompetencje niezbędne na stanowisku pracy
 • Każdemu uczestnikowi przysługuje stypendium + dofinansowanie kosztów podróży (szczegóły w zakładce Zasady finansowe)
 • Status zatrudnienia w AHE (forma dowolna) i znajomość języka obcego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację jest obowiązkowa. Wyjątek stanowi pracownik wyjeżdżający na szkolenie językowe w celu poprawy znajomości języka obcego.
 
WYJAZDY PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH (STA):
 • Wyjazd w celu prowadzenia zajęć do uczelni partnerskiej AHE
 • Wyjazd musi trwać min. 2- 5 dni. W uzasadnionych przypadkach można ubiegać się o dłuższy wyjazd
 • Należy przeprowadzić min. 8 h zajęć w tygodniu lub min. 4 h + odbyć szkolenie metodyczne (podnoszenie umiejętności pedagogicznych i umiejętności w zakresie opracowywania programów nauczania
 • Tematyka prowadzonych zajęć musi pokrywać się z zakresem obowiązków dydaktycznych pracownika w AHE
 • Każdemu uczestnikowi przysługuje stypendium + dofinansowanie kosztów podróży (szczegóły w zakładce Zasady finansowe)
 • Status zatrudnienia w AHE (forma dowolna) i znajomość języka obcego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację jest obowiązkowa. Wyjątek stanowi pracownik wyjeżdżający na szkolenie językowe w celu poprawy znajomości języka obcego.
 
***
 
W przypadku chęci wyjazdu pracownik musi sam skontaktować się z uczelnią/organizacją/firmą i zapytać o możliwość realizacji mobilności w ramach programu Erasmus+.
 
Zachęcamy do zapoznania się z zakładką „Pomocne linki”, gdzie znajdują się bieżące oferty i wyszukiwarki mobilności.
Rekrutacja do programu jest ogłaszana zazwyczaj 2 razy w roku w Biuletynie i na stronie internetowej erasmusplus.ahe.lodz.pl.