Aktualności

Rekrutacja na praktyki Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018

Zapraszamy studentów AHE do aplikowania na

zagraniczne praktyki w ramach programu Erasmus+

Co musisz wiedzieć?

- praktyki trwają od 2 do 3 miesięcy

- realizowane są w wybranej przez Ciebie zagranicznej firmie/placówce

- odbywają się w miesiącach wakacyjnych (czerwiec-wrzesień)

- zakres tematyczny powinien być związany z kierunkiem studiów w AHE

- na każdy miesiąc otrzymujesz stypendium od 400 do 600 EUR w zależności od kierunku wyjazdu!

- jeśli przysługuje Ci stypendium socjalne bądź stypendium z tytułu posiadania orzeczenia o niepełnosprawności możesz wnioskować o dodatkowe środki

- każdy student może wyjechać, niezależnie od wieku, kierunku czy rodzaju studiów (studenci zaoczni oraz PUW również mogą aplikować!)

APLIKUJ! Dołącz do setek tysięcy studentów Erasmusa, którzy nabyli bezcennych umiejętności dzięki wzbogaceniu swoich studiów o praktykę zagraniczną!

Wystarczy, że przyślesz formularz zgłoszeniowy i CV  na adres erasmus@ahe.lodz.pl w terminie do 20 października 2017!

Dokumenty dostępne są pod adresem:
http://erasmusplus.ahe.lodz.pl/pl/node/82

DO ZOBACZENIA

Rekrutacja na wyjazd na studia w roku akademickim 2017/2018

Zapraszamy studentów AHE do aplikowania na wyjazd na

zagraniczne studia w ramach programu Erasmus+

Studia E+ …

 • realizowane są w zagranicznej uczelni partnerskiej AHE
 • trwają 1 lub 2 semestry (semestr zimowy, letni lub rok akademicki)
 • na każdy miesiąc otrzymujesz stypendium od 350 do 500 EUR !!!
 • jeśli przysługuje Ci stypendium socjalne bądź stypendium z tytułu posiadania orzeczenia o niepełnosprawności możesz wnioskować
 • o zwiększenie stypendium
 • wyjazdy przeznaczone są dla studentów studiów licencjackich oraz magisterskich (studenci zaoczni oraz PUW również mogą aplikować!)


APLIKUJ!!! Wystarczy, że przyślesz formularz zgłoszeniowy i CV
     na adres erasmus@ahe.lodz.pl w terminie do 8 października 2017

 

Dokumenty dostępne są pod adresem:
http://erasmusplus.ahe.lodz.pl/pl/node/82 
(sekcja dokumentów dla roku 2016/17)

ZAPRASZAMY!

Dodatkowa rekrutacja na wyjazd w ramach Programu Erasmus+ dla dydaktyków i pracowników administracyjnych w ramach umowy finansowej na rok akademicki 2016/2017

Uprzejmie informujemy dydaktyków i pracowników administracyjnych AHE o możliwości skorzystania z wyjazdów zagranicznych w celu przeprowadzenia zajęć lub udziału w szkoleniu w ramach programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe – akcja 1 „Mobilność” w ramach umowy finansowej pomiędzy AHE na NA na rok akademicki 2016/2017. Wyjazdy muszą być zrealizowane do końca maja 2018r.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z regułami wyjazdów, które precyzują zasady rekrutacji i selekcji kandydatów wraz z aktualną listą uczelni partnerskich AHE, dostępnych w zakładce „Dla pracowników”.

Do udziału w programie zapraszamy nie tylko pracowników etatowych AHE, ale także pracowników nieetatowych, którzy zgodnie z regulaminami wyjazdów, również mogą ubiegać się o wyjazd w ramach programu Erasmus+.

Przypominamy także, że pracownicy placówek zamiejscowych AHE także mogą brać udział w programie Erasmus+!

Wyjazdy pracowników uczelni finansowane są ze środków unijnych i stanowią doskonałą okazję do sprawdzenia i doskonalenia własnych kompetencji oraz nabycia nowych. Umożliwiają także nawiązanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicjowanie interesującej współpracy międzynarodowej.

Aplikacje przyjmowane będą w dniach 02-08 października 2017r.

Aby aplikować na wyjazd należy przesłać na adres erasmus@ahe.lodz.pl komplet dokumentów na który składają się:

 • Formularz Zgłoszeniowy – należy przysłać skan wypełnionego i podpisanego dokumentu
 • Indywidualny Program Zajęć (tylko w przypadku aplikacji dydaktyków) lub
 • Indywidualny Program Szkolenia (tylko w przypadku aplikacji pracowników administracyjnych)

UWAGA! Indywidualny Program Zajęć/Szkolenia należy przysłać w dwóch formatach: doc. lub docx. oraz skan wypełnionego i podpisanego dokumentu w formacie pdf.

Indywidualny Program Zajęć/Szkolenia powinien być wypełniony starannie i obszernie ponieważ jego zawartość będzie odgrywała znaczącą rolę podczas procesu selekcji aplikacji.

W programie należy przedstawić profil zajęć/szkolenia, jakie chcielibyście Państwo zrealizować w uczelni zagranicznej (dokumenty dostępne pod adresem: http://erasmusplus.ahe.lodz.pl/pl/node/30). Program powinien być wypełniony w języku, w którym będą prowadzone zajęcia/szkolenie (jeżeli ten język jest inny niż język angielski, należy przysłać dokument w języku obcym oraz języku polskim).

W punkcie „Content of the teaching programme”(dydaktycy) oraz „Activities to be carried out”(pracownicy administracyjni) należy wypisać dokładnie wszystkie czynności/obszary, które ma obejmować wykład/szkolenie. Ta część dokumentu powinna być rozpisana na minimum 1000 znaków (w tym liczone są spacje i znaki interpunkcyjne).

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 42 29 95 727 bądź drogą mailową: erasmus@ahe.lodz.pl

ZAPRASZAMY DO PRZYSYŁANIA ZGŁOSZEŃ!!!

Rekrutacja na wyjazd na studia w roku akademickim 2017/2018

 

Zapraszamy studentów AHE do aplikowania na wyjazd na
zagraniczne studia w ramach programu Erasmus+
 

Studia E+ …

 • realizowane są w zagranicznej uczelni partnerskiej AHE
   
 • trwają 1 lub 2 semestry (semestr zimowy, letni lub rok akademicki)
   
 • na każdy miesiąc otrzymujesz stypendium od 350 do 500 EUR !!!
   
 • jeśli przysługuje Ci stypendium socjalne bądź stypendium z tytułu posiadania orzeczenia o niepełnosprawności możesz wnioskować o zwiększenie stypendium
   
 • wyjazdy przeznaczone są dla studentów studiów licencjackich oraz magisterskich (studenci zaoczni oraz PUW również mogą aplikować!)


APLIKUJ!!! Wystarczy, że przyślesz formularz zgłoszeniowy i CV
     na adres erasmus@ahe.lodz.pl w terminie do 18 kwietnia 2017
 

Dokumenty dostępne są pod adresem:
http://erasmusplus.ahe.lodz.pl/pl/node/82
(sekcja dokumentów dla roku 2016/17)

ZAPRASZAMY!

Erasmus+ Rekrutacja na wyjazd na studia w roku akademickim 2017/2018

Zapraszamy studentów AHE do aplikowania na wyjazd na

zagraniczne praktyki w ramach programu Erasmus+

Studia E+ …
- realizowane są w zagranicznej uczelni partnerskiej AHE

- trwają 1 lub 2 semestry (semestr zimowy, letni lub rok akademicki)

- na każdy miesiąc otrzymujesz stypendium od 350 do 500 EUR !!!

- jeśli przysługuje Ci stypendium socjalne bądź stypendium z tytułu posiadania orzeczenia o niepełnosprawności możesz wnioskować
o zwiększenie stypendium

- wyjazdy przeznaczone są dla studentów studiów licencjackich oraz magisterskich (studenci zaoczni oraz PUW również mogą aplikować!)

APLIKUJ!!! Wystarczy, że przyślesz formularz zgłoszeniowy i CV
     na adres erasmus@ahe.lodz.pl w terminie do 03 kwietnia 2017*

       (studenci kierunku Taniec, którzy chcą wyjechać do uczelni partnerskiej w Pradze – HAMU,
                               proszeni są o przysłanie zgłoszenia najpóźniej do 28 marca).

Dokumenty dostępne są pod adresem:
http://erasmusplus.ahe.lodz.pl/pl/node/82
(sekcja dokumentów dla roku 2016/17)
ZAPRASZAMY!
 

Erasmus+ Rekrutacja na wyjazd na praktyki w roku akademickim 2016/2017

Zapraszamy studentów AHE do aplikowania o wyjazd na
zagraniczne praktyki w ramach programu Erasmus+

Praktyki…

- trwają od 2 do 3 miesięcy

- realizowane są w zagranicznej firmie/placówce

- odbywają się w miesiącach wakacyjnych (czerwiec-wrzesień)

- zakres tematyczny jest związany z kierunkiem studiów w AHE

- na każdy miesiąc otrzymujesz stypendium od 400 do 600 EUR !!!

- jeśli przysługuje Ci stypendium socjalne bądź stypendium z tytułu posiadania orzeczenia o niepełnosprawności możesz wnioskować o zwiększenie stypendium

- każdy student może wyjechać, niezależnie od wieku, kierunku czy rodzaju studiów (studenci zaoczni oraz PUW również mogą aplikować!!!

APLIKUJ!!! Wystarczy, że przyślesz formularz zgłoszeniowy i CV
na adres erasmus@ahe.lodz.pl w terminie do 13 marca 2017

Dokumenty dostępne są pod adresem:
http://erasmusplus.ahe.lodz.pl/pl/node/82

ZAPRASZAMY!

Rekrutacja na wyjazd w ramach Programu Erasmus+ dla dydaktyków i pracowników administracyjnych w roku akademickim 2016/2017

Uprzejmie informujemy dydaktyków i pracowników administracyjnych AHE o możliwości skorzystania z wyjazdów zagranicznych w celu przeprowadzenia zajęć lub udziału w szkoleniu w ramach programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe – akcja 1 „Mobilność” w roku akademickim 2016/2017. Wyjazdy mogą być realizowane do końca września 2017r.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z regułami wyjazdów, które precyzują zasady rekrutacji i selekcji kandydatów wraz z aktualną listą uczelni partnerskich AHE, dostępnych w zakładce „Dla pracowników”.

Do udziału w programie zapraszamy nie tylko pracowników etatowych AHE, ale także pracowników nieetatowych, którzy zgodnie z regulaminami wyjazdów, również mogą ubiegać się o wyjazd w ramach programu Erasmus+.

Wyjazdy pracowników uczelni finansowane są ze środków unijnych i stanowią doskonałą okazję do sprawdzenia i doskonalenia własnych kompetencji oraz nabycia nowych. Umożliwiają także nawiązanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicjowanie interesującej współpracy międzynarodowej.

Aplikacje przyjmowane będą w dniach 02-12 lutego 2017r.

Aby aplikować na wyjazd należy przesłać na adres erasmus@ahe.lodz.pl komplet dokumentów na który składają się:
- Formularz Zgłoszeniowy – należy przysłać skan wypełnionego i podpisanego dokumentu
- Indywidualny Program Zajęć (tylko w przypadku aplikacji dydaktyków) lub
- Indywidualny Program Szkolenia (tylko w przypadku aplikacji pracowników administracyjnych)
UWAGA! Indywidualny Program Zajęć/Szkolenia należy przysłać w dwóch formatach: doc. lub docx. a także skan wypełnionego i podpisanego dokumentu w formacie pdf.

Indywidualny Program Zajęć/Szkolenia powinien być wypełniony starannie i obszernie ponieważ jego zawartość będzie odgrywała znaczącą rolę podczas procesu selekcji aplikacji.

W programie należy przedstawić profil zajęć/szkolenia, jakie chcielibyście Państwo zrealizować w uczelni zagranicznej (dokumenty dostępne pod adresem: http://erasmusplus.ahe.lodz.pl/pl/node/30). Program powinien być wypełniony w języku, w którym będą prowadzone zajęcia/szkolenie (jeżeli ten język jest inny niż język angielski, należy przysłać dokument w języku obcym oraz języku polskim).

W punkcie „Content of the teaching programme”(dydaktycy) oraz „Activities to be carried out”(pracownicy administracyjni) należy wypisać dokładnie wszystkie czynności/obszary, które ma obejmować wykład/szkolenie. Ta część dokumentu powinna być rozpisana na minimum 1000 znaków (w tym liczone są spacje i znaki interpunkcyjne).

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 42 29 95 727 bądź drogą mailową: erasmus@ahe.lodz.pl

ZAPRASZAMY DO PRZYSYŁANIA ZGŁOSZEŃ!!!

DODATKOWA rekrutacja na wyjazd w ramach Programu Erasmus+ dla pracowników administracyjnych i dydaktycznych AHE

W związku z otrzymaniem dodatkowych funduszy, Dział Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą ogłasza dodatkową rekrutację dla pracowników administracyjnych i dydaktycznych AHE na wyjazd w ramach programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe – akcja 1 „Mobilność” do uczelni zagranicznych w celach szkoleniowych. Wspomniane dodatkowe fundusze zostały przyznane w ramach umowy finansowej między AHE a Narodową Agencją Programu Erasmus+ na rok 2015/16, w związku z powyższym do wyjazdów których dotyczy rekrutacja, mają zastosowanie regulaminy oraz stawki, które obowiązywały w roku akademickim 2015/16 (regulaminy oraz stawki w załączniku).

UWAGA!!! Wyjazdy te muszą być zrealizowane najpóźniej do końca maja 2017!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z regułami wyjazdów, które precyzują zasady rekrutacji i selekcji kandydatów wraz z aktualną listą uczelni partnerskich AHE.

Wyjazdy pracowników finansowane są ze środków unijnych a stypendium programu Erasmus+ jest dobrą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych kompetencji. Umożliwia także nawiązywanie nowych kontaktów oraz inicjowanie interesującej współpracy z zagranicznymi uczelniami.

Prosimy o nadsyłanie aplikacji w dniach 26.01-01.02.2017r.

Aby aplikować na wyjazd należy przesłać na adres erasmus@ahe.lodz.pl wypełniony Formularz Zgłoszeniowy oraz Indywidualny Program Szkolenia/Indywidualny Program Nauczania jaki chcielibyście Państwo zrealizować w uczelni zagranicznej (dokumenty w załącznikach). Program zajęć powinien być wypełniony w języku, w którym będzie odbywało się szkolenie/nauczanie (jeżeli ten język jest inny niż język angielski, należy przysłać dokument w języku obcym oraz języku polskim).

Indywidualny Program Szkolenia/Nauczania powinien być wypełniony starannie a część merytoryczna zawierająca proponowany program szkolenia/nauczania musi być szczegółowa i możliwie obszerna, ponieważ jego zawartość będzie odgrywała znaczącą rolę podczas procesu selekcji aplikacji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 42 29 95 727 bądź drogą mailową: erasmus@ahe.lodz.pl

Rekrutacja na wyjazd w ramach Programu Erasmus+ dla dydaktyków i pracowników administracyjnych w roku akademickim 2016/2017

Dział Projektów Międzynarodowych i Współpracy Zagranicą uprzejmie informuje dydaktyków i pracowników administracyjnych AHE o możliwość skorzystania z wyjazdów zagranicznych w celu przeprowadzenia zajęć lub udziału w szkoleniu w ramach programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe – akcja 1 „Mobilność” w roku akademickim 2016/2017.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z regułami wyjazdów, które precyzują nowe zasady rekrutacji i selekcji kandydatów wraz z aktualną listą uczelni partnerskich AHE (dostępne w Dziale projektów międzynarodowych i współpracy z zagranicą).

Wyjazdy pracowników uczelni finansowane są ze środków unijnych a stypendium programu Erasmus+ jest dobrą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych kompetencji. Umożliwia także nawiązywanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicjowanie interesującej współpracy z zagranicznymi uczelniami.

Aplikacja na wyjazd w roku akademickim 2015/2016 będą przyjmowane w dniach 16–22 listopada 2016r.

Aby aplikować na wyjazd należy przesłać na adres erasmus@ahe.lodz.pl komplet dokumentów na który składają się: wypełniony Formularz Zgłoszeniowy oraz Indywidualny Program Zajęć (dla dydaktyków) lub Indywidualny Program Szkolenia (dla pracowników administracyjnych) jaki chcielibyście Państwo zrealizować w uczelni zagranicznej (dokumenty dostępne pod adresem: http://erasmusplus.ahe.lodz.pl/pl/node/30).

Program zajęć powinien być wypełniony w języku, w którym będzie odbywało się szkolenie (jeżeli ten język jest inny niż język angielski, należy przysłać dokument w języku obcym oraz języku polskim).

Indywidualny Program Zajęć/Szkolenia powinien być wypełniony starannie i obszernie ponieważ jego zawartość będzie odgrywała znaczącą rolę podczas procesu selekcji aplikacji.

W punkcie „Content of the teaching programme”(dydaktycy) oraz „Activities to be acrried out”(pracownicy administracyjni) należy wypisać dokładnie wszystkie czynności/obszary, które ma obejmować wykład/szkolenie. Ta część dokumentu powinna być rozpisana na minimum 1000 znaków (w tym liczone są spacje i znaki interpunkcyjne)

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 42 29 95 727 bądź drogą mailową: erasmus@ahe.lodz.pl

Strony