Aktualności

ERASMUS+ PRAKTYKI DLA ABSOLWENTÓW AHE

Studencie, jeśli niebawem skończysz studia, możesz otrzymać dofinansowanie praktyki zagranicznej, którą zrealizujesz po otrzymaniu dyplomu.

Po więcej informacji przyjdź do biura Erasmus+ (pokój K126)
lub zadzwoń 42 29 95 727.
ZAPRASZAMY!

Rekrutacja na wyjazd w ramach Programu Erasmus+ dla dydaktyków i pracowników administracyjnych w roku akademickim 2016/2017

Dział Projektów Międzynarodowych i Współpracy Zagranicą uprzejmie informuje dydaktyków i pracowników administracyjnych AHE o możliwość skorzystania z wyjazdów zagranicznych w celu przeprowadzenia zajęć lub udziału w szkoleniu w ramach programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe – akcja 1 „Mobilność” w roku akademickim 2016/2017.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z regułami wyjazdów, które precyzują nowe zasady rekrutacji i selekcji kandydatów wraz z aktualną listą uczelni partnerskich AHE (dostępne w Dziale projektów międzynarodowych i współpracy z zagranicą).

Wyjazdy pracowników uczelni finansowane są ze środków unijnych a stypendium programu Erasmus+ jest dobrą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych kompetencji. Umożliwia także nawiązywanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicjowanie interesującej współpracy z zagranicznymi uczelniami.

Aplikacja na wyjazd w roku akademickim 2016/2017 będą przyjmowane w dniach 03–09 sierpnia 2016r.

Aby aplikować na wyjazd należy przesłać na adres erasmus@ahe.lodz.pl komplet dokumentów na który składają się: wypełniony Formularz Zgłoszeniowy oraz Indywidualny Program Zajęć (dla dydaktyków) lub Indywidualny Program Szkolenia (dla pracowników administracyjnych) jaki chcielibyście Państwo zrealizować w uczelni zagranicznej (dokumenty dostępne pod adresem: http://erasmusplus.ahe.lodz.pl/pl/node/30).

Program zajęć powinien być wypełniony w języku, w którym będzie odbywało się szkolenie (jeżeli ten język jest inny niż język angielski, należy przysłać dokument w języku obcym oraz języku polskim).

Indywidualny Program Zajęć/Szkolenia powinien być wypełniony starannie i obszernie ponieważ jego zawartość będzie odgrywała znaczącą rolę podczas procesu selekcji aplikacji.

W punkcie „Content of the teaching programme”(dydaktycy) oraz „Activities to be acrried out”(pracownicy administracyjni) należy wypisać dokładnie wszystkie czynności/obszary, które ma obejmować wykład/szkolenie. Ta część dokumentu powinna być rozpisana na minimum 1000 znaków (w tym liczone są spacje i znaki interpunkcyjne)

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 42 29 95 727 bądź drogą mailową: erasmus@ahe.lodz.pl

Rekrutacja na wyjazd na praktykę w roku akademickim 2015/2016

Biuro Programu Erasmus + AHE w Łodzi
zaprasza Studentów AHE do składania wniosków o wyjazd
na praktykę w roku akademickim 2015/2016
w ramach programu Erasmus+

Osoby zainteresowane powinny przesłać formularz zgłoszeniowy wraz z CV
na adres erasmus@ahe.lodz.pl w terminie do 31 maja 2016

Wszystkie niezbędne formularze i informacje organizacyjne dostępne są na stronie: www.dwz.ahe.lodz.pl w zakładce: „Dla studenta” – „Rekrutacja”

Wyjazdy na praktykę trwają od 2* do 3 miesięcy i mogą być realizowane
w terminie: 15 czerwca – 30 września

Studenci, którzy są zainteresowani wyjazdem powinni już teraz rozpocząć szukanie instytucji/firmy, która przyjmie ich na praktykę.

UWAGA! Studentom, którym przysługuje stypendium socjalne bądź stypendium z tytułu posiadania orzeczenia o niepełnosprawności mogą wnioskować o zwiększenie stypendium na wyjazd na część studiów, składając wniosek do uczelnianego koordynatora programu Erasmus+. Studenci, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności mogą starać się o dodatkową kwotę również na wyjazd na zagraniczną praktykę. Wszystkie formularze dostępne są pod wskazanym wyżej adresem www.

*2 miesiące rozumiane jako 60 dni

Rekrutacja studentów na wyjazdy w ramach programu Erasmus+

Dział projektów międzynarodowych i współpracy z zagranicą
zaprasza Studentów AHE do składania wniosków o wyjazd na
praktykę w roku akademickim 2015/2016
oraz na studia w roku akademickim 2016/17

w ramach programu Erasmus+.
Osoby zainteresowane powinny przesłać formularz zgłoszeniowy wraz z CV
na adres erasmus@ahe.lodz.pl w terminie do 30 kwietnia 2016.

Wszystkie formularze i informacje organizacyjne dostępne są pod adresem: http://erasmusplus.ahe.lodz.pl/pl/node/82

UWAGA! Studentom, którym przysługuje stypendium socjalne bądź stypendium z tytułu posiadania orzeczenia o niepełnosprawności mogą wnioskować o zwiększenie stypendium na wyjazd na część studiów, składając wniosek do uczelnianego koordynatora programu Erasmus+. Studenci, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności mogą starać się o dodatkową kwotę również na wyjazd na zagraniczną praktykę. Wszystkie formularze dostępne są pod wskazanym wyżej adresem www.

Rekrutacja na wyjazd w ramach Programu Erasmus+ dla dydaktyków w roku akademicki 2015/2016

Dział Projektów Międzynarodowych i Współpracy Zagranicą uprzejmie informuje dydaktyków AHE o możliwość skorzystania z wyjazdu do zagranicznych uczelni partnerskich w celu przeprowadzenia zajęć w ramach programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe – akcja 1 „Mobilność” w roku akademickim 2015/2016.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z regułami wyjazdów, które precyzują nowe zasady rekrutacji i selekcji kandydatów wraz z aktualną listą uczelni partnerskich AHE.

Wyjazdy nauczycieli akademickich finansowane są ze środków unijnych a stypendium programu Erasmus+ jest dobrą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych kompetencji. Umożliwia także nawiązywanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicjowanie interesującej współpracy z zagranicznymi uczelniami.

Aplikacja na wyjazd w roku akademickim 2015/2016 będą przyjmowane w dniach 04–08 kwietnia 2016r.

Aby aplikować na wyjazd należy przesłać na adres erasmus@ahe.lodz.pl komplet dokumentów na który składają się: wypełniony Formularz Zgłoszeniowy oraz Indywidualny Program Zajęć jaki chcielibyście Państwo zrealizować w uczelni zagranicznej (dokumenty dostępne pod adresem: http://erasmusplus.ahe.lodz.pl/pl/node/30). Program zajęć powinien być wypełniony w języku, w którym będzie odbywało się szkolenie (jeżeli ten język jest inny niż język angielski, należy przysłać dokument w języku obcym oraz języku polskim).

Indywidualny Program Zajęć powinien być wypełniony starannie i obszernie ponieważ jego zawartość będzie odgrywała znaczącą rolę podczas procesu selekcji aplikacji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 42 29 95 727 bądź drogą mailową: erasmus@ahe.lodz.pl.

Rekrutacja na wyjazd na praktykę w roku akademickim 2015/2016

 Biuro Programu Erasmus + AHE w Łodzi
zaprasza Studentów AHE do składania wniosków o wyjazd
na praktykę w roku akademickim 2015/2016 
w ramach programu Erasmus+.

Osoby zainteresowane powinny przesłać formularz zgłoszeniowy wraz z CV
na adres erasmus@ahe.lodz.pl w terminie do 06 stycznia 2016.

Wszystkie niezbędne formularze i informacje organizacyjne dostępne są w zakładce: „Dla studenta” – „Rekrutacja”.

UWAGA! Studentom, którym przysługuje stypendium socjalne bądź stypendium z tytułu posiadania orzeczenia o niepełnosprawności mogą wnioskować o zwiększenie stypendium na wyjazd na część studiów, składając wniosek do uczelnianego koordynatora programu Erasmus+. Studenci, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności mogą starać się o dodatkową kwotę również na wyjazd na zagraniczną praktykę. Wszystkie formularze dostępne są pod wskazanym wyżej adresem www.

Rekrutacja na wyjazd na praktykę w roku akademickim 2015/2016

Biuro Programu Erasmus + AHE w Łodzi
zaprasza Studentów AHE do składania wniosków o wyjazd
na praktykę w roku akademickim 2015/2016 
w ramach programu Erasmus+.


Osoby zainteresowane powinny przesłać formularz zgłoszeniowy wraz z CV
na adres erasmus@ahe.lodz.pl w terminie do 30 października 2015

Wszystkie niezbędne formularze i informacje organizacyjne dostępne są w zakładce Rekrutacja.

Rekrutacja - przedłużony termin przyjmowania zgłoszeń

Biuro Programu Erasmus+ AHE w Łodzi informuje, iż termin przyjmowania dokumentów zgłoszeniowych na studia i/lub praktykę w roku akademickim 2015/2016 (w ramach programu Erasmus+) został wydłużony do 20.05.2015 r.

Osoby zainteresowane powinny przesłać formularz zgłoszeniowy wraz z CV na adres erasmus@ahe.lodz.pl

Strony