Zarządzenie Rektora w sprawie wymiany studenckiej i pracowniczej

Zapraszamy do zapoznania się z decyzją Rektora odnośnie realizacji wymiany studenckiej i pracowniczej w ramach Programu Erasmus+ w związku z wystąpieniem covid-19. Zarządzenie obowiązuje do 30 września 2020.