Rekrutacja uzupełniająca do Programu Erasmus+ dla pracowników AHE

Szanowni Państwo!

W związku z udostępnieniem dla AHE trzech dodatkowych miejsc Dział Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą zaprasza do uzupełniającej rekrutacji na wyjazdy zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ mobilność dla pracowników administracyjnych (STT)
i dydaktycznych (STA).

Celem wyjazdu STT jest udział w szkoleniu, kursie, job shadowingu lub wydarzeniu szkoleniowym typu Staff Week, w zagranicznej uczelni partnerskiej AHE lub innej instytucji, firmie, organizacji zagranicznej z kraju programu (państwa członkowskie UE oraz Macedonia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja). Tematyka szkolenia musi być zbieżna z zakresem obowiązków wykonywanych w AHE i ma przyczynić się do podniesienia umiejętności pracownika w tym zakresie.

Celem wyjazdu STA jest prowadzenie zajęć dla studentów w jednej z uczelni partnerskich (https://erasmusplus.ahe.lodz.pl/pl/node/113) AHE (min. 8h w tygodniu) lub NOWOŚĆ! opcja łączona (min. 4h zajęć + szkolenie metodyczne z zakresu opracowywania programów kształcenia).

Uwaga! Wyjazdy muszą zostać zrealizowane do 30.09.2019 r.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z aktualną listą uczelni partnerskich AHE, ofertami wyjazdów na stronie oraz z regulaminami, które precyzują zasady rekrutacji
i finansowania. Uwaga! Proszę
o korzystanie wyłącznie z dokumentów ze strony https://erasmusplus.ahe.lodz.pl/pl/node/26
Ofert szkoleniowych można szukać również na własną rękę, z wolnego rynku.

Do udziału w programie zapraszamy wszystkich pracowników (etatowych, zatrudnionych na umowę zlecenie, pracowników Wydziałów Zamiejscowych).
Każdy pracownik zakwalifikowany do Programu otrzymuje stypendium zgodnie z Zasadami finansowania dostępnymi na stronie www.eramsusplus.ahe.lodz.pl.

W celu aplikowania na wyjazd należy przesłać Formularz Zgłoszeniowy w dwóch wersjach: wypełniony i podpisany skan ORAZ wypełniony plik w formacie .doc. Dokumenty wypełniamy wyłącznie elektronicznie.

Jeżeli dokładny program szkolenia/ działań nie będzie Państwu znany do czasu upływu terminu składania aplikacji, proszę opisać program ogólnie, a jego uszczegółowienie będzie wymagane na dalszym etapie.

Uwaga! Pierwszeństwo w tej rundzie rekrutacyjnej mają osoby, które nie zgłosiły się bądź nie zakwalifikowały się do wyjazdu w ostatnich dwóch rekrutacjach.

Aplikacje przyjmowane będą do 21 czerwca 2019 r. na adres erasmus@ahe.lodz.pl

Wyniki rekrutacji zostaną przekazane aplikującym do 28 czerwca 2019r.

Więcej informacji udzieli Koordynatorka Programu Erasmus+ mobilność- Agnieszka Laskowska:
e-mail: erasmus@ahe.lodz.pl
tel.: 42 299 57 27
pokój: K126 (I piętro, budynek K)

Przed zadaniem pytania zapraszamy na stronę:
https://www.erasmusplus.ahe.lodz.pl/ -> zakładka “Dla pracowników”

Czekamy na Państwa zgłoszenia!

Dział Projektów Międzynarodowych