Rekrutacja 2019

Szanowni Państwo!

Dział Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą zaprasza do rekrutacji na wyjazdy zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ mobilność dla pracowników administracyjnych (STT)
i dydaktycznych (STA).

Celem wyjazdu STT w ramach programu Erasmus+ jest doskonalenie przez pracowników administracyjnych umiejętności i  kwalifikacji, ściśle związanych z pracą wykonywaną w AHE, poprzez udział w job shadowing, szkoleniu lub wydarzeniu typu Staff Week w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego lub w innej odpowiedniej organizacji za granicą.

Celem wyjazdu STA jest doskonalenie przez nauczycieli akademickich umiejętności i kwalifikacji, ściśle związanych z pracą wykonywaną w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów w uczelni partnerskiej oraz uczestnictwo w szkoleniach metodycznych.

Wyjazdy można realizować w instytucjach zagranicznych w krajach programu (państwa członkowskie UE oraz Macedonia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z aktualną listą uczelni partnerskich AHE, ofertami wyjazdów na stronie oraz z regulaminami, które precyzują zasady rekrutacji
i finansowania.

Uwaga! W Regulaminach zostały wprowadzone zmiany służące podniesieniu jakości mobilności i zapewnieniu, aby zdobyte umiejętności bezpośrednio wpływały na rozwój uczelni. Prosimy koniecznie zapoznać się z Regulaminami. Zmianie uległy również Formularze Zgłoszeniowe.

Do udziału w programie zapraszamy wszystkich pracowników (etatowych, zatrudnionych na umowę zlecenie, pracowników Wydziałów Zamiejscowych).
Każdy pracownik zakwalifikowany do Programu otrzymuje stypendium zgodnie z Zasadami finansowania dostępnymi na stronie www.eramsusplus.ahe.lodz.pl.

W celu aplikowania na wyjazd należy przesłać Formularz Zgłoszeniowy, Zaproszenie z instytucji zagranicznej oraz Dokument potwierdzający znajomość języka obcego (jeśli kandydat/ka taki posiada).

Uwaga! Wyjazdy z tej rekrutacji muszą zostać zrealizowane do 31.03.2019 r. Rekrutacja na wyjazdy w okresie kwiecień – wrzesień 2020r. zostanie ogłoszona w 1.kwartale 2020r.

Aplikacje przyjmowane będą do 2 grudnia 2019 r. na adres erasmus@ahe.lodz.pl

Wyniki rekrutacji zostaną przekazane aplikującym do 9 grudnia 2019r.

Więcej informacji udzieli Koordynatorka Programu Erasmus+ mobilność- Agnieszka Laskowska:
e-mail: erasmus@ahe.lodz.pl
tel.: 42 299 57 27
pokój: K113 (I piętro, budynek K)

Przed zadaniem pytania zapraszamy na stronę:
https://www.erasmusplus.ahe.lodz.pl/ -> zakładka “Dla pracowników”

Czekamy na Państwa zgłoszenia!

Dział Projektów Międzynarodowych