Aktualności

Rekrutacja dodatkowa do Programu Erasmus+ dla pracowników AHE

Szanowni Państwo!

Dział Projektów Międzynarodowych i Współpracy Zagranicą zaprasza do dodatkowej rekrutacji na wyjazdy zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ mobilność dla pracowników administracyjnych (STT)
i dydaktycznych (STA).

Celem wyjazdu STT jest udział w szkoleniu, job shadowingu lub wydarzeniu szkoleniowym typu Staff Week, w zagranicznej uczelni partnerskiej AHE lub innej instytucji, organizacji zagranicznej z kraju programu (państwa członkowskie UE oraz Macedonia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja). Tematyka szkolenia musi być zbieżna z zakresem obowiązków wykonywanych w AHE i ma przyczynić się do podniesienia umiejętności pracownika w tym zakresie.

Celem wyjazdu STA jest prowadzenie zajęć dla studentów w jednej z uczelni partnerskich (https://erasmusplus.ahe.lodz.pl/pl/node/113) AHE (min. 8h w tygodniu) lub NOWOŚĆ! opcja łączona (min. 4h zajęć + szkolenie metodyczne z zakresu opracowywania programów kształcenia).

Uwaga! Informujemy, że wyjazdy STT/STA realizowane do końca maja 2019 r. mogą zostać sfinansowane z Umowy 2017/18 lub Umowy 2018/19. Ewentualne różnice w stawkach stypendiów będą rozpatrywane na korzyść uczestnika, tam gdzie będzie to możliwe. Pozostałe wyjazdy (od czerwca) będą zrealizowane z umowy 2018/19 do końca września 2019 r.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z aktualną listą uczelni partnerskich AHE, ofertami wyjazdów na stronie oraz z regulaminami, które precyzują zasady rekrutacji
i finansowania. Uwaga! Proszę
o korzystanie wyłącznie z dokumentów ze strony https://erasmusplus.ahe.lodz.pl/pl/node/26

Do udziału w programie zapraszamy wszystkich pracowników (etatowych, zatrudnionych na umowę zlecenie, pracowników Wydziałów Zamiejscowych).
Każdy pracownik zakwalifikowany do Programu otrzymuje stypendium zgodnie z Zasadami finansowania dostępnymi na stronie www.eramsusplus.ahe.lodz.pl.

W celu aplikowania na wyjazd należy przesłać Formularz Zgłoszeniowy w dwóch wersjach: wypełniony i podpisany skan ORAZ wypełniony plik w formacie .doc. Dokumenty wypełniamy wyłącznie elektronicznie.

Jeżeli dokładny program szkolenia/ działań nie będzie Państwu znany do czasu upływu terminu składania aplikacji, proszę opisać program ogólnie, a jego uszczegółowienie będzie wymagane na dalszym etapie.

Uwaga! Pierwszeństwo w tej rundzie rekrutacyjnej mają osoby, które nie zgłosiły się bądź nie zakwalifikowały się do wyjazdu w ostatniej rekrutacji. Pracownicy, którym został przyznany wyjazd w rekrutacji grudniowo- styczniowej, będą brani pod uwagę w rekrutacji, ale ich kandydatura będzie rozpatrywana po wykorzystaniu miejsc przez osoby nie biorące udziału w poprzedniej rekrutacji.

Aplikacje przyjmowane będą do 22 lutego 2019 r. na adres erasmus@ahe.lodz.pl

Wyniki rekrutacji zostaną przekazane aplikującym do 1 marca 2019r.

Więcej informacji udzieli Koordynatorka Programu Erasmus+ mobilność- Agnieszka Laskowska:
e-mail: erasmus@ahe.lodz.pl
tel.: 42 299 57 27
pokój: K126 (I piętro, budynek K)

Przed zadaniem pytania zapraszamy na stronę:
https://www.erasmusplus.ahe.lodz.pl/ -> zakładka “Dla pracowników”

Czekamy na Państwa zgłoszenia!

Dział Projektów Międzynarodowych

Rekrutacja do Programu Erasmus+ dla pracowników AHE

Szanowni Państwo!

Dział Projektów Międzynarodowych i Współpracy Zagranicą zaprasza do rekrutacji na wyjazdy zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ mobilność dla pracowników administracyjnych (STT)
i dydaktycznych (STA).

Celem wyjazdu STT jest udział w szkoleniu, job shadowingu lub wydarzeniu szkoleniowym typu Staff Week, w zagranicznej uczelni partnerskiej AHE lub innej instytucji, organizacji zagranicznej z kraju programu (państwa członkowskie UE oraz Macedonia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja). Tematyka szkolenia musi być zbieżna z zakresem obowiązków wykonywanych w AHE i ma przyczynić się do podniesienia umiejętności pracownika w tym zakresie.

Celem wyjazdu STA jest prowadzenie zajęć dla studentów w jednej z uczelni partnerskich (https://erasmusplus.ahe.lodz.pl/pl/node/113) AHE (min. 8h w tygodniu) lub NOWOŚĆ! udział w szkoleniu metodycznym (umiejętności pedagogiczne i umiejętności w zakresie opracowywania programów nauczania). Możliwa jest też opcja łączona (min. 4h zajęć + szkolenie). W przypadku wyjazdu pracownika dydaktycznego wyłącznie na szkolenie metodyczne (bez opcji łączonej)- prosimy o wypełnienie formularza STT.

Uwaga! Informujemy, że wyjazdy STT/STA realizowane do końca maja 2019 r. mogą zostać sfinansowane z Umowy 2017/18 lub Umowy 2018/19. Ewentualne różnice w stawkach stypendiów będą rozpatrywane na korzyść uczestnika. Pozostałe wyjazdy (od końca maja) powinny zostać zrealizowane do końca września 2019 r.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z aktualną listą uczelni partnerskich AHE, ofertami wyjazdów na stronie oraz z załączonymi regulaminami, które precyzują zasady rekrutacji
i finansowania. Uwaga! Regulamin i formularze zgłoszeniowe uległy zmianie! Proszę
o zapoznanie się z nimi i korzystanie wyłącznie z dokumentów z załącznika lub ze strony www.erasmusplus.ahe.lodz.pl.

Do udziału w programie zapraszamy wszystkich pracowników (etatowych, zatrudnionych na umowę cywilno- prawną, pracowników Wydziałów Zamiejscowych).
Każdy pracownik zakwalifikowany do Programu otrzymuje stypendium zgodnie
z Zasadami finansowania dostępnymi na stronie www.eramsusplus.ahe.lodz.pl.

W celu aplikowania na wyjazd należy przesłać Formularz Zgłoszeniowy w dwóch wersjach: wypełniony i podpisany skan ORAZ wypełniony plik w formacie .doc. Dokumenty wypełniamy wyłącznie elektronicznie. Zamiast skanu można osobiście przynieść wydrukowany dwustronnie i podpisany formularz do K126.

Jeżeli dokładny program szkolenia/ działań nie będzie Państwu znany do czasu upływu terminu składania aplikacji, proszę opisać program ogólnie, a jego uszczegółowienie będzie wymagane na dalszym etapie.

 

Aplikacje przyjmowane będą do 5 grudnia 2018 r. na adres erasmus@ahe.lodz.pl

Wyniki rekrutacji zostaną przekazane aplikującym do 12 grudnia 2018r.

Więcej informacji udzieli Koordynatorka Programu Erasmus+ mobilność- Agnieszka Laskowska:
e-mail: erasmus@ahe.lodz.pl
tel.: 42 299 57 27
pokój: K126 (I piętro, budynek K)

Przed zadaniem pytania zapraszamy na stronę:
https://www.erasmusplus.ahe.lodz.pl/ -> zakładka “Dla pracowników”

Czekamy na Państwa zgłoszenia!

Dział Projektów Międzynarodowych

Zajęcia Remziego Tufeckiego z Turcji

Studenci filologii angielskiej mieli niesamowitą szansę wzięcia udziału w zajęciach przeprowadzonych przez pana Remziego Tufeckiego z Turcji, który jest wykładowcą uczelni partnerskiej Abant Izzet Baysal University w Bolu. Zajęcia dotyczyły m.in. Learning in cultural context, Language as an international tool”

Podczas wizyty Remzi Tufecki spotkał się również z dr Ola Majchrzak - Prodziekan kierunku filologia obca oraz opiekunem praktyk studentów filologii - Marcinem Jaźwiecem, którzy opowiedzieli m.in. o systemie edukacji w Akademii.

Studenci i wykładowcy pedagogiki i filologii angielskiej mają możliwość odwiedzenia Abant Izzet Baysal University w Bolu w ramach programu ERASMUS+
Zainteresowani?
Więcej informacji w zakładce Erasmus+

Masz pytania, wątpliwości?

pisz: erasmus@ahe.lodz.pl

 

Rekrutacja uzupełniająca 2018/19

Zagraniczne STUDIA i PRAKTYKI Erasmus+

Co musisz wiedzieć?

APLIKUJ! Dołącz do setek tysięcy studentów, dla których Erasmus okazał się niezapomnianą przygodą!

Rekrutacja trwa od 03 do 16.04.2018!

Wystarczy, że przyślesz formularz zgłoszeniowy i CV na adres erasmus@ahe.lodz.pl

Formularz dostępny na stronie www.erasmusplus.ahe.lodz.pl w zakładce
Dla studentów-> Rekrutacja-> Dokumenty

Masz pytania?

Zagraniczne STUDIA i PRAKTYKI Erasmus+

Zagraniczne STUDIA i PRAKTYKI Erasmus+

Co musisz wiedzieć?

  • jest to rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2018/19 -> studia

oraz na wakacje 2018 -> praktyki

  • na każdy miesiąc otrzymujesz stypendium 350- 600 EUR
  • wyjazdy przeznaczone są dla studentów studiów licencjackich (min. II roku- wymóg tylko dla wyjazdów na studia) oraz magisterskich
    (studenci zaoczni oraz PUW również mogą aplikować!)
  • STUDIA: lista uczelni partnerskich dostępna w zakładce Dla studentów-> Uczelnie partnerskie
  • PRAKTYKI: student sam szuka firmy, organizacji, w której chce zrealizować praktykę; pomocne bazy praktyk w zakładce Dla studentów-> Bazy praktyk
  • REKRUTACJA składa się z dwóch etapów: selekcji kandydatów w AHE i rekrutacji przez uczelnie partnerską/ organizację przyjmującą

APLIKUJ! Dołącz do setek tysięcy studentów, dla których Erasmus okazał się niezapomnianą przygodą!

Rekrutacja trwa od 12 do 28.02.2018!

Wystarczy, że przyślesz formularz zgłoszeniowy i CV na adres erasmus@ahe.lodz.pl

Formularz dostępny w zakładce Dla studentów-> Rekrutacja-> Dokumenty

Masz pytania?

Ogłoszenie rekrutacyjne STT STA styczeń 2018

Szanowni Państwo!

Dział Projektów Międzynarodowych i Współpracy Zagranicą zaprasza do rekrutacji na wyjazdy zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ mobilność dla pracowników administracyjnych (STT) i dydaktycznych (STA).

Celem wyjazdu STT jest udział w szkoleniu w zagranicznej uczelni partnerskiej AHE lub innej instytucji zagranicznej z kraju programu (państwa członkowskie UE oraz Macedonia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja). Tematyka szkolenia musi być zbieżna
z zakresem obowiązków wykonywanych w AHE i ma przyczynić się do podniesienia umiejętności pracownika w tym zakresie.

Celem wyjazdu STA jest prowadzenie zajęć dla studentów w jednej z uczelni partnerskich (https://erasmusplus.ahe.lodz.pl/pl/node/113) AHE (min. 8h w tygodniu) i nabywanie umiejętności, które podniosą jakość nauczania.

Wyjazd STT/ STA musi być zrealizowany do końca września 2018r.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z aktualną listą uczelni partnerskich AHE oraz z załączonymi regulaminami, które precyzują zasady rekrutacji
i finansowania. Uwaga! Regulamin i formularze zgłoszeniowe uległy zmianie! Proszę
o zapoznanie się z nimi i korzystanie wyłącznie z dokumentów z załącznika lub ze strony erasmusplus.ahe.lodz.pl.

Do udziału w programie zapraszamy wszystkich pracowników (etatowych, zatrudnionych na umowę cywilno- prawną, pracowników Wydziałów Zamiejscowych).

Aby aplikować na wyjazd należy przesłać Formularz Zgłoszeniowy w dwóch wersjach: wypełniony i podpisany skan ORAZ wypełniony plik w formacie .doc.

Część IV Formularza powinna być wypełniona w języku, w którym będzie odbywało się szkolenie/ prowadzenie zajęć (jeżeli ten język jest inny niż język angielski, należy przysłać dokument w języku obcym oraz języku polskim).

Jeżeli dokładny program szkolenia/ działań nie będzie Państwu znany do czasu upływu terminu składania aplikacji, proszę opisać program ogólnie, a jego uszczegółowienie będzie możliwe na II etapie rekrutacji.

Aplikacje przyjmowane będą do 4 lutego 2018 r. na adres erasmus@ahe.lodz.pl

Wyniki I etapu rekrutacji zostaną przekazane aplikującym do 12 lutego 2018r. Rekrutacja składa się z II etapów. Zalecamy realizację wyjazdów nie wcześniej niż w I połowie marca 2018.

Więcej informacji:
e-mail: erasmus@ahe.lodz.pl
tel.: 42 299 57 27
www: https://erasmusplus.ahe.lodz.pl/

Rekrutacja uzupełniająca na studia Erasmus+

Rekrutacja uzupełniająca na studia Erasmus+
w roku akademickim 2017/2018

Zapraszamy studentów do aplikowania na

zagraniczne STUDIA w ramach programu Erasmus+

Co musisz wiedzieć?

·        jest to rekrutacja uzupełniająca na studia na II semestr letni 2018

·        na każdy miesiąc otrzymujesz stypendium 350- 500 EUR

·        jeśli przysługuje Ci stypendium socjalne bądź stypendium z tytułu posiadania orzeczenia o niepełnosprawności możesz wnioskować o dodatkowe środki

·        wyjazdy przeznaczone są dla studentów studiów licencjackich (min. II roku) oraz magisterskich (studenci zaoczni oraz PUW również mogą aplikować!)


 

W przypadku studentów zainteresowanych odbyciem praktyki Erasmus+ w wakacje 2018- również zapraszam do kontaktu! Dostaniecie stypendium (450- 600 EUR) i będziecie mogli zdobyć doświadczenie w wybranej przez Was firmie, instytucji!

APLIKUJ! Dołącz do setek tysięcy studentów, dla których Erasmus okazał się niezapomnianą przygodą!

Wystarczy, że przyślesz formularz zgłoszeniowy i wyślesz na adres erasmus@ahe.lodz.pl 
w terminie
do 26 listopada 2017!

Lista uczelni partnerskich (na zielono zaznaczono uczelnie, które mają nadal otwartą rekrutację) oraz Formularz Zgłoszeniowy

Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są pod adresem: http://erasmusplus.ahe.lodz.pl/

 

Masz pytania?

Pisz: erasmus@ahe.lodz.pl

Dzwoń: 42 299 57 52

Przyjdź: K126 (pn- pt 9-16)

DO ZOBACZENIA!

Koordynatorka Programu Erasmus+

Agnieszka Laskowska

Rekrutacja na studia Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018

Zapraszamy studentów AHE do aplikowania na

zagraniczne STUDIA w ramach programu Erasmus+

Co musisz wiedzieć?

·        studia realizowane są w zagranicznej uczelni partnerskiej AHE (zakładka Erasmus+ -> dla studentów -> uczelnie partnerskie)

·        trwają 1 lub 2 semestry (semestr zimowy, letni lub rok akademicki)

·        na każdy miesiąc otrzymujesz stypendium od 350 do 500 EUR w zależności od kierunku wyjazdu

·        jeśli przysługuje Ci stypendium socjalne bądź stypendium z tytułu posiadania orzeczenia o niepełnosprawności możesz wnioskować o dodatkowe środki

·        wyjazdy przeznaczone są dla studentów studiów licencjackich (min. II roku) oraz magisterskich (studenci zaoczni oraz PUW również mogą aplikować!)


APLIKUJ! Dołącz do setek tysięcy studentów Erasmusa, dla których studia okazały się niezapomnianą przygodą!

Wystarczy, że przyślesz formularz zgłoszeniowy i CV  na adres erasmus@ahe.lodz.pl w terminie do 20 października 2017!

 

Dokumenty dostępne są pod adresem:
http://erasmusplus.ahe.lodz.pl/pl/node/82 
(sekcja dokumentów dla roku 2017/18)

DO ZOBACZENIA

Strony