Rekrutacja last minute!

Szanowni Państwo,
 
w związku ze zbliżającym się końcem umowy finansowej 2019 z Programu Erasmus+ i dostępnymi miejscami dla pracowników AHE na wyjazdy zagraniczne, zapraszamy do rekrutacji last minute!
 
Celem wyjazdu pracownika administracyjnego (STT) w ramach programu Erasmus+ jest doskonalenie przez umiejętności i kwalifikacji, ściśle związanych z pracą wykonywaną w AHE, poprzez udział w job shadowing, szkoleniu lub wydarzeniu typu Staff Week w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego lub w innej odpowiedniej organizacji za granicą.
 
Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego (STA) jest doskonalenie umiejętności i kwalifikacji, ściśle związanych z pracą wykonywaną w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów w uczelni partnerskiej oraz uczestnictwo w szkoleniach metodycznych.
 
Wyjazdy można realizować w instytucjach zagranicznych w krajach programu (państwa członkowskie UE oraz Macedonia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia).
 
Każdy pracownik zakwalifikowany do Programu otrzymuje stypendium zgodnie z Zasadami finansowania dostępnymi na stronie www.eramsusplus.ahe.lodz.pl.
 
W celu aplikowania na wyjazd należy przesłać Formularz Zgłoszeniowy, Zaproszenie z instytucji zagranicznej oraz Dokument potwierdzający znajomość języka obcego (jeśli kandydat/ka taki posiada). Formularz dostępny jest na stronie https://erasmusplus.ahe.lodz.pl/pl/node/112
 
Uwaga! Wyjazdy z tej rekrutacji muszą zostać zrealizowane do 30.09.2021 r.
 
Wyjazdy realizowane do 30.09.2021 będą finansowane z Umowy 2019.
 
Aplikacje przyjmowane będą do 14.09.2021 r. na adres erasmus@ahe.lodz.pl
 
Więcej informacji udzieli Koordynatorka Programu Erasmus+ mobilność- Agnieszka Laskowska:
e-mail: erasmus@ahe.lodz.pl; tel.: 42 299 57 27; pokój: K113 (I piętro, budynek K)
 
Uwaga! Następna rekrutacja (na wyjazdy w semestrze zimowym 21/22) zostanie ogłoszona w październiku 2021.
 
Czekamy na Państwa zgłoszenia!
Dział Projektów Międzynarodowych