University of Cadiz

Magdalena Sobańska i Elżbieta Sudra- Biblioteka AHE, mobilność do Uniwersytetu w Kadyksie, Hiszpania

Wyjazd umożliwił nam zapoznanie się z różnymi bibliotekami Uniwersytetu w Kadyksie. Każda z bibliotek ma swoją odrębną organizację i specyfikę. W każdej z nich był wyznaczony opiekun, który zapoznawał nas z placówką, odpowiadał na nasze pytania, wyjaśniał szczegółowo zasady funkcjonowania. W bibliotece wydziale morskiego w Kadyksie udostępniono nam zbiory pochodzące z XVI/XVII wieku, albumy botaniczne ręcznie ilustrowane i historyczne mapy morskie.

Sporo udogodnień technologicznych nie mamy możliwości przenieść na grunt naszej uczelni, ale możemy wzorować się na „filozofii organizacyjnej” ukierunkowanej na potrzeby studenta, czytelnika. Owocna okazała się też wymiana doświadczeń zawodowych z bibliotekarzami w Hiszpanii.