Informacje praktyczne

WIZY

Od dnia 1 maja 2004r. został zniesiony obowiązek posiadania wiz do krajów Unii Europejskiej. Może on istnieć w przypadku krajów kandydujących do UE. Nadal jednak obowiązuje nas zasada legalizacji pobytu w kraju docelowym (meldunek, itp.). Szczegółów proszę dowiadywać się w odpowiednich jednostkach państwowych w swoim mieście lub na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.msz.gov.pl

WYJAZDY DO TURCJI

Turcja nie jest członkiem Unii Europejskiej, jednakże na podstawie umów zawartych z UE, jest możliwa realizacja wyjazdów w ramach programu Erasmus+ do tego kraju.

Na prośbę Ambasady RP w Turcji informujemy, że studenci AHE, którzy przygotowują się do wyjazdu do Turcji do uczelni partnerskiej  na częściowe studia za granicą w ramach programu Erasmus+ zobligowani są do zapoznania się z poniższą informacją przygotowaną przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Ankarze. Informacje na ten temat można znaleźć na stronie:

http://www.ankara.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/nowe_wymogi_dotyczace_ubezpieczen_dla_uczestnikow_programu_erasmus__w_turcji

Strona turecka wprowadziła nowe zasady dotyczące ubezpieczeń medycznych dla uczestników programu Erasmus+. Według nowych zasad (wprowadzonych m. in. dzięki działaniom tureckiej Narodowej Agencji), zagraniczne polisy mają być akceptowane, pod warunkiem, że ich zgodność z wymaganymi prawem miejscowym kwotami minimalnymi zostanie potwierdzona przez uniwersytet przyjmujący

Została utworzona podstrona:

 http://www.ankara.msz.gov.pl/pl/sprawy_konsularne/erasmus_w_turcji/,

 na której będą publikowane informacje o zasadach legalizacji pobytu uczestników  oraz inne informacje związane z funkcjonowaniem w Turcji programu Erasmus+.

 Prosimy studentów AHE o zwrócenie szczególnej uwagi na następujące kwestie:

  1. minimalne kwoty ubezpieczenia wymagane przez stronę turecką (są podane na pierwszej z wyżej wskazanych stron internetowych);
  2. alternatywne (do notarialnego poświadczania dokumentu, o którym mowa na pierwszej z wyżej wskazanych stron internetowych) możliwości  uzyskania akceptacji „wystarczalności” posiadanej przez studentów polisy ubezpieczeniowej oraz kontakt z uczelniami partnerskimi w celu upewnienia się, że znają i stosuję tę nową procedurę.

Studenci muszą zalegalizować swój pobyt w Turcji bezzwłocznie po przyjeździe. Niedotrzymanie obowiązującego terminu grozi sankcjami karnymi.

Zwracamy uwagę, że pomoc uczelni tureckiej w poświadczaniu dokumentów dotyczy studentów wyjeżdżających na studia. Studenci wyjeżdżający na praktykę będą zobowiązani do przedstawienia tłumaczenia polisy ubezpieczeniowej na język turecki, poświadczonego notarialnie w Turcji (co wiąże się z dodatkowymi opłatami).

UBEZPIECZENIE

Studenci wyjeżdżający w ramach programu Erasmus zobowiązani są uzyskać formularz ubezpieczenia zdrowotnego E-111. Zaświadczenie to wydawane jest na prośbę i podanie studenta w wojewódzkim NFZ (odpowiednim dla miejsca zameldowania). Pamiętaj, że ubezpieczenie zdrowotne nie jest tożsame z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, które jest wykupywane dobrowolnie. Studenci mogą starać się o wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Należy wykupić także ubezpieczenie od kosztów leczenia oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (dotyczy szkód spowodowanych przez Beneficjenta w czasie odbywania praktyki)

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmuje koszty ewentualnych szkód wyrządzonych przez Beneficjenta podczas pobytu na praktyce (w czasie i poza godzinami pracy). Jeśli instytucja przyjmująca nie zapewnia obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez Beneficjenta w miejscu odbywania praktyki, Beneficjent jest zobowiązany do wykupienia takiego ubezpieczenia we własnym zakresie. UWAGA! Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym nie pokrywa szkód wyrządzonych w miejscu odbywania praktyki!

Ubezpieczenie wypadkowe

Ubezpieczenie obejmuje koszty szkód powstałych wskutek wypadku w miejscu pracy Beneficjenta. Jeśli instytucja przyjmująca nie zapewnia obowiązkowego ubezpieczenia w razie wypadku w miejscu pracy, Beneficjent jest zobowiązany do wykupienia takiego ubezpieczenia we własnym zakresie.

Zaleca się wykupienie przez Beneficjenta dodatkowego ubezpieczenia prywatnego obejmującego koszty ewentualnych dodatkowych interwencji medycznych, bądź transportu do kraju.

ZAKWATEROWANIE

Skontaktuj się z koordynatorem z uczelni goszczącej, aby dowiedzieć się jakie są w danym miejscu warunki zakwaterowania. Często bywa tak, że studentom są oferowane miejsca w akademiku, ale są one zazwyczaj ograniczone. Następną propozycją mogą być prywatne kwatery do wynajęcia wspólnie z koleżanką/kolegą.

Przed wyjazdem upewnij się, że znasz dokładnie adres i warunki zakwaterowania w kraju do którego jedziesz (czasami trzeba wziąć ze sobą pościel, garnki, sztućce, itd.).

Sprawdź, czy wymagany jest depozyt do zapłacenia z góry; jeżeli tak, weź ze sobą dodatkowe pieniądze.

PODRÓŻ I WYŻYWIENIE

Koszty podróży do miejsca docelowego stypendium oraz codziennego wyżywienia pokrywa student.