Wsparcie językowe online, czyli Erasmus+ Online Linguistic Support

Zgodnie z wytycznymi polskiej Narodowej Agencji programu Erasmus+ wszyscy uczestnicy programu wyjeżdżający na częściowe studia za granicą i/lub   praktykę zagraniczną w ramach programu Erasmus+ są zobowiązani do wypełnienia testu językowego przed i po mobilności  w ramach Online Linguistic Support (OLS). *Wymóg ten dotyczy studentów, dla których językiem wykładowym (studia)/roboczym (praktyki) jest jeden z 24 języków europejskich

OLS jest dostępny pod adresem: http://www.erasmusplusols.eu.

Test biegłości językowej OLS:

  • jest obowiązkowy do wypełnienia przed i po mobilności;
  • wynik testu nie ma wpływu na wyjazd – służy jedynie do weryfikacji znajomości języka    obcego przed i po mobilności;
  • student otrzyma mail z wynikami testu biegłości językowej;

Na podstawie wyników testu biegłości językowej, uczelnia może przyznać uczestnikowi licencję na udział w kursie językowym on-line.

Kurs językowy OLS:

  • jest nieobowiązkowy;
  • osoby, które zadeklarowały chęć uczestnictwa w kursie językowym otrzymają taką możliwość przez okres max. 5 miesięcy w przypadku wyjazdu na studia bądź max. 3 miesiące w przypadku wyjazdu na praktyki.
  • okres dostępu do kursu liczony będzie od pierwszego logowania się studenta w systemie OLS.
  • uczelnia może zalecić studentowi udział w kursie w przypadku niezadowalającego wyniku testu.