Zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI NA WYJAZDY STYPENDIALNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Załącznik nr 1 do zasad rekrutacji na studia

Zarządzenie dot. zwolnień z czesnego podczas wyjazdów Erasmus+

 

DOKUMENTY w roku akademickim 2020/21

STUDIA PRAKTYKI

I etap- rekrutacja w AHE

Formularz Zgłoszeniowy- studia

II etap- rekrutacja do konkretnej uczelni

Learning Agreement for studies- tylko część Before Mobility

Dokumenty wymagane przez uczelnię, do której aplikujesz- sprawdź wymagania na stronie!

Dodatkowo- jeśli dotyczy:

Przewidywane różnice programowe

Wniosek o dofinansowanie studenta z niepełnosprawnością

Podpisanie umowy finansowej między studentem a AHE na wyjazd

Oświadczenie - COVID

W trakcie pobytu

Confirmation of arrival

Learning Agreement for Studies

Po powrocie

Confirmation of student's departure from the host institution

Transcript or Records lub Learning Agreement- After Mobility- wydaje uczelnia przyjmująca

Karta zaliczenia i Postanowienie o wyznaczeniu różnic programowych- wydaje AHE

 

I etap- rekrutacja w AHE

Formularz Zgłoszeniowy- praktyki

II etap- rekrutacja do konkretnej firmy

Learning Agreement for Traineeships - tylko część Before Mobility

Dokumenty wymagane przez firmę, do której aplikujesz- sprawdź wymagania!

Dodatkowo- jeśli dotyczy:

Podpisanie umowy finansowej między studentem a AHE na wyjazd

Oświadczenie - COVID

W trakcie pobytu

Confirmation of arrival

Learning Agreement for practice- tylko część During Mobility- jeżeli na miejscu zaszły jakieś zmiany w ustaleniach pierwotnych

Po powrocie

Confirmation of student's departure from the host institution

Transcript or Work lub Learning Agreement for Traineeships- After Mobility- wydaje firma przyjmująca

 

   

Studenci on-line i zaoczni będą proszeni o pokazanie kart pokładowych/ biletów potwierdzających ich dotarcie na miejsce i powrót z mobilności
Wszyscy studenci są zobowiązani do przesłania skanu ubezpieczenia.